Giỏ hàng

Sự Linh Ứng Nhiệm Mầu :Thần chú Phật Dược Sư (có chữ đọc cùng) - Chữa trị bệnh tật và bệnh khổ tâm

.

“Thần chú Phật Dược Sư Lưu Ly (Medicine Buddha – Bhaiṣajyaguru) là một trong những thần chú Phật giáo được dùng rất nhiều trong việc chữa bệnh, thiền định và trị liệu…Các thiền sư Tây Tạng dựa vào thần chú Phật Dược Sư để chữa bệnh cho họ. Thực hành thường xuyên với Đức Phật Dược Sư cũng cho phép một người có khả năng chữa bệnh cho người khác. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, Đức Phật Dược Sư là nơi ẩn náu khi một người bị bệnh tật.” Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là "vị Phật thầy thuốc"), còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật , Vương Thiện Đạo, do bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện. Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca. Trong Kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và chữ Tây Tạng, người ta đọc thấy 12 lời nguyện của vị Phật này, thệ cứu độ chúng sinh, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị Hộ pháp và Thiên vương. Tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam, Phật Dược Sư được thờ cúng rộng rãi. Các lời nguyện của Phật Dược Sư:

1. Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh.

2. Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.

3. Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện.

4. Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa.

5. Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.

6. Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.

7. Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.

8. Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.

9. Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiếp và giúp trở về chính đạo.

10. Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp.

11. Đem thức ăn cho người đói khát.

12. Đem áo quần cho người rét mướt.

(Sưu tầm)

Nếu thấy thông tin hữu ích, các bạn hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè

Danh mục tin tức